Как да реализирате успех в ресторантьорския бранш?

счетоводство на заведение

Има бизнес сектори, които при правилно управление могат да реализират доста добри печалби. Но за да стигнете да събирането на плода от труда си има доста работа за вършене. Създаването на заведение е процес, който изисква набор от ресурси, време, екип и разбира се добър счетоводител. Затова реализирането на идеята ви и постигането на положителни резултати налага да бъдат спазени редица процедури. А главната е регистрация на фирма, анализ и план, изготвяне на списък със задачи, които предхождат изпълнението на вашата мечта за едно добре работещо и печелившо заведение. Разбира се огромна е ролята на екипа, който ще наемете за счетоводство на заведения, които имат опит, познания и умения да подпомогнат изпълнението на вашия замисъл.

Защо ви е опитен счетоводен екип?

Все по-масова практика стана използването на външна услуга, която да се ангажира с воденето на финансовата отчетност на фирмите. Доста по-изгодни са такива услуги отколкото назначаването на счетоводител в административния ви отдел. Наистина равносметка показва, че потенциала, на който можете да разчитате с външната услуга са:

 • Ниски месечни разходи за обслужване;
 • Коректно спазване на данъчното законодателство;
 • Няма риск от това да бъдат пропуснати някои новости, които са въведени от законодателя;
 • Винаги финансовите са отчети са коректно попълнени съобразно приходите и разходите;
 • Освен текущата отчетност счетоводната къща извършва и услуги, които се отнасят до личния състав и ТРЗ на работниците и служителите в заведението.

Напълно и изцяло административно обслужване на символична цена получавате като услуга. Това не е за пренебрегване от гледна точка на спазване на Закона за счетоводството и данъчната политика, която се отнася до заведения, ресторанти и други дейности в категорията.

Опитния счетоводен екип подпомага изпълнението на вашия план. Получавате съдействие от регистрирането на фирмата до издаването на съответните разрешителни и документи за стартиране на работа. Затова въобще не е без значение на коя финансово-счетоводна къща ще се доверите като отчетник на дейността ви.

Специфика на счетоводството за заведения

Като всеки друг бизнес и тук при заведенията има специфични изисквания, които следва да бъдат взети под внимание. Именно ролята на счетоводителя, който ще наемете е в това да приложи съответната нормативна уредба и да ви спести не само неволи и излишно размотаване по институциите, но също така и разходи.

От значение при воденето на счетоводство на заведения са:

 • Типа на храната и напитките, които ще предлагате в обекта;
 • Брой места за клиенти;
 • Лица, наети в кухнята, за сервиране, помощен персонал и други;
 • Оборот на заведението;
 • Инвестиран капитал;
 • Необходимост от разходи за реклама;
 • Предлага ли се услугата „разнос на храна до дома“ и други.

Никак не са малко нещата, които оказват въздействие върху финансовата отчетност на фирмата ви. определено има редица фактори, които влияят дори на тарифата, която месечно ще заплащате на счетоводната къща за да бъде коректно и качествено спазена съответната нормативна процедура.

Процеса както вече споменахме е свързан с:

 • Време;
 • Текущи разходи;
 • Непредвидени разходи;
 • Усилия;
 • Прилагане на ефективна стратегия.

С екип от опитни счетоводители имате възможност значително да улесните своята работа и да реализирате един добре работещ и печеливш проект. Заведени не се изгражда и управлява лесно, но с правилния партньор имате шанса да постигнете отлични резултати, които напълно да задоволят вашите очаквания.

Аспекти на воденето на финансова отчетност при заведения

ресторант

Сигурно се питате какво му е толкова специалното на воденето на счетоводство на заведение. До тук изложеното е показателно, че сами няма как да се справите с поставените цели. Главната задача на счетоводната компания, която ще бъде ваш финансов съветник и отчетник е в това да:

 • Бъдат коректно записани всички приходи от дейността;
 • Да се отчетат направените разходи като например наеми, покупка на хранителни продукти, заплати на служителите, текущи комунални разходи и други;
 • Управляване на инвентара, включително запаси и излишък от хранителни продукти;
 • Отчетност на труда и работната заплата;
 • Изготвяне на финансови отчети и доходите, парични потоци и други;
 • Прилагане на данъчното законодателство и подаване на съответните документи пред органите в срок;
 • Изчисляване на данъците и плащането им;
 • Прилагане на някои специфични за ресторантьорството нормативни изисквания и други.

Ефективното водене на счетоводство е вашата гаранция за просперитет и развитие. Затова ви съветваме при необходимост да приложите някои основни принципи за подбор на счетоводна къща, която да гарантира качественото прилагане на услугата. Несъмнено има доста професионалисти с опит в сферата, което предполага, че имате достатъчен избор.

Изложената информация до тук е от съществено значение за това да можете да вземете решение и да наемете екип от професионалисти, които да поемат напълно и изцяло прилагането на нормативната уредба, отнасяща се до счетоводната отчетност на фирми, които се занимават с ресторантьорство. За да получите коректна оферта и качествено обслужване се доверете на Кей Енд Джи Файнанс ООД Финансово-правна кантора, гарантираща успеха на вашето начинание. Независимо какъв тип заведение ще управлявате счетоводството е важно да се води на високо професионално ниво.