Смяната на водомерите – кой може да извършва такива манипулации

водомер

Използването на вода е отговорност за потребителите. Освен, че тяхно задължение е да плащат месечните си сметки е необходимо да се следи и за редица други неща, които се отнасят до изправността на отчитащия уред. Като част от ремонтните мероприятия и поддръжка на даден имот се приемат за ангажимент също така и онези особености, които се отнасят до поправката и необходимостта от смяна на водомерите. Много подробна информация по въпроса можете да откриете тук https://hidro-start.com/smiana-na-vodomeri/. Водопроводните услуги в случай на неизправност ще ви бъдат необходими, тъй като се касае за дейности, които сами по себе си характеризират с особености, които не бива да бъдат пренебрегвани като изпълнение.

Какво представляват услугите, които касаят смяната на водомери?

Преди всичко е необходимо да знаете кога един водомер има нужда от специално отношение и намеса на водопроводчик. Често пренебрегването на проблемите, които биха възникнали могат да бъдат пренебрегнати и това да доведе до сериозни разходи. Не подценявайте факта, че когато не сте сигнализирали за проблема ще ви бъде наложена административна глоба. Затова дори при най-незначителен на пръв поглед проблем обърнете внимание и се консултирайте с инкасатора, който да ви даде инструкции за вашето по-нататъшно действие.

Установяването на проблем можете и сами да констатирате. По отношение на проблемите онези, които заслужават внимание са следните симптоми:

 • Плащате вода, която е прекалено висока като сметка от предходни;
 • Уреда не е отчел никакво потребено количество;
 • Има корозия, която затруднява нормалното функциониране на отчитащия апарат;
 • Използвате устройството за отчитане на разхода повече от 20 години.

По принцип е задължение на абоната да сигнализира за възникнал проблем, но определено не е за пренебрегване и факта, че когато се опитате да неглежирате неизправността то това би провокирало по-сериозни проблеми и допълнителни разходи, които би се наложило да заплатите като санкция.

Кои са причините да инвестирате в професионални услуги?

Водопроводчиците, които имат правото да извършват смяна на водомерите не са масово явление на пазара на този тип услуги. Преди да наемете човек или екип за смяна на водомерите имайте предвид, че всъщност само онези, които разполагат с лиценз са в състояние да осигурят качествено, сигурно и законово мероприятие, напълно съобразено с изискванията на доставчика на водния ресурс.

Професионалистите са онези лица, които не само разполагат с потенциала да осигурят качествен ремонт, но имат сключен договор с оператора доставчик на вода за:

 • Извършване на ремонти на водомери;
 • Смяна на измервателните уреди;
 • Осигуряване на качествена и експедитивна процедура;
 • Изготвяне на различни документи и протоколи;
 • Узаконяване на новия водомер и т.нат.

Сигурно е, че когато смяната се проведе според конкретната законова и нормативна процедура се изисква и поставяне на нова пломба. Когато имате нов водомер то за да можете да го използвате определено се налага да имате на разположение цялостна услуга, която включва и поставянето на пломба, с която се узаконява употребата на съоръжението, с което ще измервате разхода на вода.

Трудности и етапи

измервателен уред

Не си мислете, че това е една рутинна работа и е просто въпрос на едно телефонно позвъняване за да можете да използвате конкретната услуга по смяна на водомера. Има не малко трудности, които могат да възникнат при демонтажа на устройството. Често заради корозия може да се окаже, че има нужда от по-специална техника и инструменти, които да освободят водомера от щранговете, към които са свързани. Този тип допълнителни услуги се заплащат.

Освен трудности като изложените или пък труден достъп до съоръжението може да се окаже, че има допълнителни ремонтни дейности, които следва да бъдат извършени с цел правилно и безопасно функциониране на водопроводната инсталация. Частична подмяна на щрангове и тръби, връзки и спирателни кранове също биха оскъпили крайната цена на основната услуга по смяна на водомера.

Разбира се, че е важно да се спазят етапите, които се отнасят до подмяната на измервателните уреди. Ключовите са:

 • Определяне на естеството на проблема;
 • Избиране на нов уред, който да отговоря на критериите на оператора доставчик т.е. водопроводното дружество;
 • Демонтиране на повредения;
 • Монтаж на нов;
 • Обезвъздушаване на ВиК системата;
 • Стабилизиране и укрепване;
 • Поставяне на нова пломба;
 • Узаконяване.

Наемането на професионален оторизиран екип всъщност се оказва ключа към лекотата, с която да бъдат извършени всички онези важни етапи, които да гарантират отлична и безпроблемна работа на измервателното съоръжение.

Достъпност на услугата

Разбираемо е да се интересувате на какви цени работят различните фирми, които имат възможност да извършат такъв тип услуга. Определено се касае за достъпност и именно това е в основата на решението ви да се възползвате от такива професионалисти, които са доказали своите умения и клиентите определят цените им като нормални.

И все пак имайте предвид, че базовата оферта може да претърпи корекция предвид:

 • Цолаж на водомера;
 • Място на инсталация – баня, тоалетна, кухня, мокро помещение;
 • Нужда от допълнителен ремонт на системата, която е свързана с експлоатацията на съоръжението;
 • Гаранции и други.

Периодичните проверки от инкасаторите са в основата на това да е осъществява контрол върху експлоатирането и правилното функциониране на водомера.