Daily Archive: 14.07.2022

тройник

Нужно ли е да опознаете видовете кюнци преди да изберете подходящите

Задължителен елемент при оборудването на система за отопление на твърдо гориво, газ, нафта или пелети е да подсигурите качествено и ефективно отвеждане на газовете и миризмата при изгаряне на горивото. Димоотводната инсталация е добре да бъде професионално изградена предвид спецификата…
Read more