За ролята и ползите от дисковите брани MASS

брана за ламвандула

Няма земеделски производител, който да не разчита на своят арсенал от машини и прикачен инвентар. За да се намали появата на плевели както и ерозивните процеси в колекцията от съоръжения в автопарка на стопанството задължително присъстват дисковите брани. Това е инвентар, който има широко приложение спрямо ефективността на обработване на земните площи и с оглед на подобряване качествата и плодородието на терените така нареченото дисковане се превръща в основен етап, заложен в агротехническия план.

За какво се използват дисковите брани

Ролята на дисковите брани е да повишат качеството на почвения слой на ниво, което да осигури на семената правилна вегетация. Именно за това при покупка на такъв прикачен инвентар е важно да се избере такъв модел и марка, които са инвестиция в дългосрочен план. Едни от предпочитаните на нашия пазар са дискови брани от mass.bg, тъй като с родно производство, а освен това са утвърдени кат окачествени характеристики и показатели.Дискова Брана

Удобствата на дисковите брани MASS са втова, че те успешно подпомагат следните агротехнически обработки:

  • Отстраняването на упоритата плевелна растителност;
  • Разрохкване и защита от ерозия;
  • Дисковане на угари;
  • Дисковане на ливади;
  • За обработка на лавандула;
  • Подготовка на почвата за сеитба;
  • Подравняване на терени;
  • Обработка на стърнища и други.

Вариантите, които се предлагат от българския производител MASS са за дискови брани, които имат широко приложение. Браните могат да бъдат със сгъваеми рами както и независими дискове, което позволява много повече свобода при извършваните земни манипулации. По-евтини и достъпни са моделите с фиксирани рами, а за повече удобство на стопаните от MASS предлагат дискови брани с различни габарити.

Иновативни, здрави и надеждни решения за вашето стопанства представя в своя каталог българския производител MASS. Ако търсите разумна инвестиция с бързи темпове на възвръщаемост определено тук ще намерите доверен и утвърден партньор, който ще предложи приемлив като качества и цена вариант.