Как да придобиете правоспособност за категория Д?

Категорията шофьорски курсове, която дава възможност да придобиете право да управлявате превозно средство за пътнически превози е известна с абревиатурата D. Високата отговорност на водачите към „товара“, който превозват е основателна причина критериите на Държавата към кандидатите да са максимално високи. Те не се състоят единствено във възрастовото ограничение от минимум 24 навършени години или пък наличието на по-висок образователен ценз от основно образование. Тук става въпрос за компетенции и качества, които всеки един от шофьорите трябва да притежава преди изобщо да се замисли да превърне шофирането на автобус в своя професия. За записване и придобиване на шофьорски курс категория d са нужни пакет от умения, опит като шофьор и удостоверение, което да потвърди психическата стабилност на кандидата. Всъщност това е категорията, която е известна още като една от най-отговорните, тъй като в ръцете на водача са безопасното и спокойно транспортиране на пътниците, които превозва от точка А до точка В.категория Д

Затова и основните критерии за записване на този шофьорски курс е да притежавате задължително категория С, която се отнася за управлението на тежкотоварни автомобили. От своя страна пък да  имате С е нужно преди това да сте преминали В – за леки автомобили. И така като следствие от тези придобити категории вече можете да пристъпите към най-отговорната, а именно Д. С D категория шофьорски курс се ангажирате с повече отговорности отколкото с всеки друг курс. Тя се отнася за управление на превозни средства, които разполагат са над 16 места за превоз на пътници, като в числото не влиза това на водача на превозното средство.  Курс не е толкова дълготраен тъй като се има предвид, че за да стигне до тук кандидата има определен опит с управлението както на лек автомобил така и на тежкотоварен. И поради това законодателя е преценил, че при модул теория 6 часа са напълно достатъчни за да опознае курсиста превозното средство. За практиката се предвиждат 16 часа, които са разпределени съобразно потребностите на обучаващия се в часове, провеждани на полигон и такива, които са насочени към интензивен трафик при градски условия.

При необходимост минималния брой часове може да бъде увеличен. Това се прави по преценка на инструктора и желание от страна на курсиста. Изключително е важно по време на обучението да се придобият основните елементи и знания, тъй като тук шофьора няма право на грешки. След двата проведени модула на обучение задължително курсистите биват подлагани на изпити. Едва след като комисията установи, че те са годни да носят отговорност за здравето и живота на пътуващите в автобуса пътници те получават своето свидетелство за правоуправление от категория Д.