Категория за пътнически превози Д1 – изисквания и специфика

шофьорски курс Д1

За повечето от кандидатите за автобусни шофьори условията за Д категорията са непосилни за изпълнение. Това е така, защото на практика няма как твърде млади шофьори да придобият тази категория, а освен това се изисква и допълнителен стаж като водач на тежкотоварен автомобил. За по-нетърпеливите обаче законодателя предвижда една друга категория за пътнически превози, която е обозначена с абревиатурата D1. Днес ще ви разкрием основните критерии за записване и преминаване на курса както и това какво е преимуществото на това да придобиете Д1, а не Д категория.д1 категория

И така нека да започнем с изискванията към кандидатите за курс категория д1. Критериите за записване са на първо място възраст на курсиста 21 години( само за справка при Д категория изискуемата възраст е 24 години), поне една година стаж като водач, притежаващ категория С и на трето, но не последно място е изискването за образование – минимум основно. И така ако отговаряте на тези три важни условия то можете да пристъпите към записване на шофьорски курс от категория Д1.

След като фиксирахме кой може да се запише за Д1 категория то е време да определим и за какво всъщност се отнася тази категория шофьорски курсове. Ето тук идва огромната разлика с основната Д. Д1 се прилага за автобуси с места от 8 до 16 като в това число не е включено мястото за шофьора. Реално това са малки автобуси и микробуси, които са предназначени за пътнически превози. Такива срещаме в градски и извънградски условия, като идеята на ползването на тези автобуси е да са съпоставими с потока от пътници, които превозват. Така например има населени места, които няма толкова пътуващи и един такъв малък автобус или микробус е идеалното рентабилно превозно средство за пътническите фирми. Ето, че отново стигнахме до финансовото измерение и как могат да бъдат намалени разходите при превозването на пътници. Ясно е, че голям 40 местен автобус не е изгодно решение за превоз на десет пътника, така че именно с категория Д1 и малък автобус до 16 седящи места ще осигури конкретния казус.

А самото обучение е стандартно и аналогично на обучението за шофьорски курс от категория Д. Теория и практика са двата модула, които всеки курсист преминава и освен, че задължително присъства на определения хорариум от часове подлежи и на съответните изпити, които ще определят неговата подготвеност. Ето сами можете да се убедите, че да си автобусен шофьор не е толкова сложно и невъзможно за изпълнение желание. Важно е да отговаряте на условията и да преминете съответния курс от категория Д1.