Какво трябва да знаете при продажба на земеделска земя?

tuscany-428041__340

Със сигурност и Вие сте получили като наследство от своите родители или баби и дядовци земеделска земя. На практика ако не можете да я управлявате правилно като например да я отдавате под наем и да получавате рента, то най-добрия вариант е да я продадете. На кой от вариантите ще се спрете зависи до известна степен от това колко декара са наследствените имоти и каква цена като рента и за продажба можете да получите. Доста сложна е схемата с тези земеделски земи. Често се оказва, че за един имат има не малко наследници, които е трудно да се организират и да стопанисват земята по най-разумния начин. Ако площта е по-голяма си струва да се подели имота и всеки да получи полагащото му се. Но ако наследниците са много и парчетата са по-малко от три декара няма как физически тези парцели да се разделят, поради законови изисквания.земеделски земи

Затова най-изгодния вариант е ако наследниците на имота нямат никакво намерение да се занимават със земеделие да я продадат. Цената, на която ще бъде оценена земята зависи от много фактори. Ако се позаинтересувате ще видите, че има земи, които се продават по 1000 лева за декар, но има и такива, за които максимума е около 150 лева. Причините за тези огромни разлики се дължат на това в кой район се намира имота. Има такива, които са изключително плодородни и арендаторите биха предложили доста високи цени за да получат земята, от които биха спечелили не малко средства при обработката  и получените от нея добиви. Освен това колкото по-добра категорията е нивата това е също показател, който вдига нейната цена. Така например земи от девета категория да почти три пъти по-евтини от тези от първа и втора категория. Така, че наистина има доста фактори, които имат отношение при определяне цената на земята, която ще продадете.

Много важен фактор е също така дали сте успели д се спогодите с роднините си или продавате земята в идеални части. Това също е възможност според българското законодателство, но имайте предвид, че този вариант изобщо не е препоръчителен и това до голяма степен намаля цената на имота, независимо, че е с добри показатели. Да притежаваш недвижим имот, в случая земеделска земя е ангажимент. Да оставите плодородните земи да пустеят е най-неблагоприятния вариант. Изберете онзи път, който е финансово изгоден за вас и роднините ви – продажба или отдаване под наем. Все пак е добре да имате някаква изгода от този имот и ето това са двата пътя, по които можете да поемете.