Кога водачите мога да възстановят отнетите им контролни точки?

отнемане на точки

Със сигурност няма водач, който да не е правил нарушение и за това съответно да е бил санкциониран. Според българското законодателство в зависимост от степента на сериозност на деянието водачите могат да понесат както административна санкция в размер на определена парична сума, както и отнемане на контролни точки. Така наречените точки са много важен момент, който обаче редица от шофьорите подценяват. Тук става дума за това, че с получаването на шофьорска книжка водачите получават 39 контролни точки и с всяко едно нарушение те биват отнемани. Например ако шофирате след употреба на алкохол ще се разделите автоматично с 10 точки. Хванати ли сте повторно с това нарушение вече ви грози опасност от отнемането на 15 точки. Ето как много бързо само с две нарушения и безотговорно отношение точките от контролния ви талон бързо се стопяват.  Помислете си дали няма да слагате колан или пък ще возите децата без обезопасителна седалка. Грози ви отнемане по 6 точки за всяко едно от тези нарушения.  Закона наистина е безкомпромисен и цели да превъзпита водачите и да ги направи много по отговорни.възстанови контролни точки с volan.bg

Разбира се, на нередовните шофьори се дава шанс да се поправят и да си възстановят част от отнетите контролни точки. Това става с помощта на автошколите, в които те могат да запишат допълнителен курс, с който да си върнат отнетите точки. За целта обаче това става отново под контрола на държавата и именно след спазването на законовите разпоредби. За да имате шанса да възстановите контролните си точки то трябва да имате отнети поне 1/3 от техния общ брой. Това не е всичко. За да ви бъдат възстановени трябва да се заплатили всички глоби и такси, които дължите за влезли в сила постановления. Следва и изискването да имате поне една точка останала в контролния талон. В противен случай, ако са отнети всички точки то ще ви бъде отнето правото за правоуправление на моторно превозно средство.  Превенцията за спазването на правилата за движение по пътищата е свързана именно с множеството кампании, с които се цели всички участници като водачи и пешеходци да бъдат наистина концентрирани и по този начин да се предотвратят редица инциденти. Отнемането на точките от талона на водача може да бъде доста болезнено, тъй като с тяхното намаляване те се доближават и до отнемането на шофьорската им книжка. С курса за възстановяване на точки те могат да си върнат част от тях, но отново подчертаваме, че това се прави при изключителна строгост и спазване на определени правила.Освен изброените по-горе шофьорите да имат валидна шофьорска книжка, поне една контролна точка останала в синия талон, да са отнети над 1/3 от общия брой точки, на последно, но не по важност място е и наличието на основно образование.

Курса за възстановяване на контролните точки представлява шест часово теоретично обучение, което цели да припомни на шофьорите правилата за движение по пътищата както и отговорността им за тяхното спазване. Безопасността е отговорност на всеки водач, който освен опазването на личното си здраве и живот носи отговорност да пази и останалите участници в движението. Затова на този курс за възстановяване на точки се акцентира именно на това да се ангажират водачите към спазването на правилата за движение по пътищата, което от своя страна ще запази и броя на контролните точки в талона и така финансовото измерение по отношение на глоби ще е в минимални стойности. Успокоителното за водачите е, че тук не се държи изпит. Факта, че отново има паричен измерител във формата на таксата за самото обучение е достатъчно основание за повечето водачи да проявят личен ангажимент да се поправят и да започнат да следят пътните знаци и маркировка и да започнат да ги спазват.

Сигурно си мислете, че не кой знае какво да платите съответната такса и да си възстановите част от точките в талона. Но всъщност не можете безконтролно да губите и възстановявате, когато си пожелаете. Законодателя предвижда възможността да получите шанса да възстановите точки само веднъж на всеки дванадесет месеца. За нередовните и честичко нарушаващи правилата за движение водачи този период никак не е малък, тъй като както сами се убедихте по-горе в публикацията губенето на точки може да е дори и с две нарушения от по-сериозен характер. Затова съвета на автошколите, органите на реда и водачите с опит е да спазвате правилата за движение по пътищата съобразно Закона. Така няма да се налага да търсите школа, която предлага такива курсове за възстановяване на точки и няма да плащате съответната такса за това. Ако все пак по редица обстоятелства се наложи да запишете такъв курс то имайте предвид, че едва след изпълнение на всички изисквания и приключването на шест часовото опреснително обучение ще получите удостоверение от автошколата, която доказва, че сте преминали присъствен курс за възстановяване. С този документ отивате в КАТ и в административната система се увеличава броя на отнетите ви контролни точки.курс за шофьори

Бъдете отговорни и винаги спазвайте ограниченията, не шофирайте в нетрезво състояние и пазете себе си и останалите участници в движението. Няма нужда да изпадате в състояния, които да ви създават негативно настроение и допълнително да ви тормозят. Като е има предвид, че всяко нарушение подлежи на санкция, което ще бръкне в джоба ви и ще отрази на броя на точките в талона то определено трябва да се замислите дали имате интерес да не спазвате регламентираните със Закон правила. Предимството на възстановителния курс е в това, че наистина водачите могат да получат шанс да се поправят и да увеличат контролните точки с преминаването на шест часов курс, който могат да проведат след заплащане във всяка една лицензирана автошкола в страната. Пожелаваме ви успешно и безаварийно шофиране, както и запазване на контролните точки в талона.