Daily Archive: 28.07.2018

отнемане на точки

Кога водачите мога да възстановят отнетите им контролни точки?

Със сигурност няма водач, който да не е правил нарушение и за това съответно да е бил санкциониран. Според българското законодателство в зависимост от степента на сериозност на деянието водачите могат да понесат както административна санкция в размер на определена…
Read more