Каква категория шофьорски курс Ви е нужна за да карате мощен мотор?

мощи мотори

В предишната ни публикация разгледахме категорията шофьорски курсове А1, която се прилага за шофиране на най-ниския клас мотоциклети.  Днес ще наблегнем на категорията, която дава възможност на водачите да яхнат мощните мотори, които не просто дават възможност да натиснете газта до дупка, но и са предпочитани заради впечатляващите си размери. Няма съмнение, че много мъже обичат тези возила, които символизират сила и свобода, но да ги подкарат не е само въпрос на желание, но и на спазване на законовите изисквания за правоуправление на такова моторно превозно средство. И именно поради това днес ще ви разясним основните детайли за придобиване на такава шофьорска категория. И нека да започнем с възрастовите ограничения. Както помните от предишната ни статия при а1 категорията се дава възможност на водачите, които не са навършили пълнолетие да вземат книжка за мотор. Тук характеристиките на превозното средство и възрастта са пряко свързани и именно поради това за лицата, навършили 16 години се дава право да управляват най-слабите като мощност возила от рода на скутери и малки мотоциклети. Но тъй като тук ще си говорим за високите скорости и мощ то при курса за мотори от категория А се изискват повече опит и сила за да може шофиращия да овладее превозното средство. И в това е причината законодателя да определи като мярка за записване на кандидатите възрастово ограничение от 24 години. Реално това е възраст, в която се счита, че шофьорите вече са натрупали някаква  шофьорска практика и вече са по-сигурни в реакциите и инстинктите си. Това е един определящ и отговорен фактор, тъй като имайте предвид, че моторите, които могат да се управляват с тази категория са изключително мощни и безотговорното им шофиране може да доведе до тежки последици. И отново ще акцентираме върху самосъзнанието на водачите, независимо от това дали карат лек спортен автомобил или мотор с работен обем над 600 кубика. А точно такива са мотоциклетите, които можете да яхнете с курс за мотор от категория А. това, което прави впечатление е, че възрастовото ограничение е като при курса за придобиване на правоспособност за категорията, даваща право на водачите да превозват пътници. Това само по себе си е показателно и наблягащо върху високата отговорност ,която носите с шофирането на мощен мотоциклет.категория Аор

За записването на курс и неговото преминаване успешно е важно да знаете и какви са възможностите, които се поставят пред Вас. Самата продължителност на курса както и хорариума часове, които следва да преминете са свързани с това каква правоспособност притежавате до момента. Обикновено лицата, които имат книжка от категория В решават в даден момент да преминат и обучението за  мотори. Тук не се изисква теоретично обучение. кандидатите преминават единствено практика, която е  хорариум 20 часа. За притежателите категориите А1 и/или А2 има изискване за теория като основния акцент тук е запознаване на курсиста с параметрите и възможностите на моторното превозно средство. Часовете тук варират в зависимост от това каква е категорията, която притежавате. В зависимост от хорариума часове се определя и цената на курса. Логично е, ако няма да преминавате модула теория то цената на шофьорския курс да е по-ниска. Но без значение каква е притежаваната от курсиста категория той подлежи на практическо обучение, което за всички водачи е 20 часа. Ако при а1 категорията фигурите за усвояване са били по-елементарни, то тук при курса за мотори от категория А те стават по-сложни. Първата стъпка към модула практика преминава през полигон. Инструкторите са доста строги по отношение на този модул, тъй като тук целта е не просто курсиста да има физически данни и потенциал да управлява мотора, а да го накара да прави това, което му се задава като маневра. Сигурно ще се изненадате, но не малко от инструкторите избират курсистите си по физически данни и на такива с по-фини фигури отказват да проведат обучение. причините за това са свързани изцяло с безопасността на курсиста, а не с някакъв вид дискриминация. Много рядко автошколи и инструктори дори се съгласяват да дават уроци на дами за тази категория А и то именно поради тези причини. след това лирично отклонение да се върнем към подробностите по отношение на самото обучение. Задължителния полигон цели водача максимално адекватно да се справи с всички препятствия, които са поставени по трасето за да може след като влезе в трафика да не изпитва никакви затруднения при заобикаляне, завои, паркинг и други маневри. След преминаването на теория и практика(в зависимост от притежаваната от вас категория) всеки един от курсистите подлежи на изпит. При практиката последователността е такава каквато е била и при самото обучение – първо през полигон за да се покажат фигурите, задължителни за тази категория, а след това и в градска среда за установяване на спазване на Закона за движение по пътищата, пътната маркировка, знаци и други правила за безопасно шофиране. Освен изискуемите задължителни документи е важно да представите и медицинско свидетелство за физическа годност. Това е документ, който показва, че сте в състояние да шофирате моторното превозно средство и можете да носите отговорност за вашите действия.курс за мотори

Както и при останалите курсове за мотори и тук инструкторите ще наблегнат на средствата, с които да обезопасите шофирането си. Каската е аксесоар, който винаги трябва да поставяте. Освен нея има и други продукти, които могат да повлияят върху последствията от евентуално падане от мотора или инцидент. Тъй като моторите  излагат тялото ви на всякакви атмосферни влияния и сте потенциално застрашени от травми не подценявайте добрата подготовка преди да се качите да шофирате. Имайте предвид, че добре оборудвания и защитен мотоциклетист може да се предпази от сериозни травми. Затова проучете възможностите за облекло, наколенки, подлакътници, каски и други средства, с които да си гарантирате безаварийно и по-сигурно шофиране. За да се насладите на свободата, еуфорията и адреналина, които ви дават яките и мощни мотори се доверете на опитен инструктор, който ще ви покаже тънкостите, ще ви въведе в безопасното и отговорно шофиране на мотора. Категорията А е една от най-отговорните, тъй като е важна концентрацията и респекта ви към превозното средство с големи мощности. Пожелаваме ви успешно и безаварийно шофиране!