Защо са строги изискванията за транспорт на горива у нас?

Като потребители едва ли си задаваме въпроси от рода на: Как горивото, което използваме за автомобилен превоз е достигнало до колонката на бензиностанцията?“. Колкото и странно да звучи има нормативна уредба за транспортирането на течните горива. Независимо от това, че се използва една и съща пътна мрежа транспортните средства, с които се извършва доставката на тези специфични продукти подлежат на изключителен контрол. За да се включи в автопарка на една която е лицензирана да извършва доставка и транспорт на горива, превозното средство следва е приспособено към стандартите и регламентите на страната. Независимо дали сте търговец или краен клиент е добре да сте наясно, че няма фирма, която упражнява такава дейност на територията на държавата, която да не притежава такъв лиценз. Така не само се гарантира безопасност за останалите участници в движението, но и се минимализират евентуалните инциденти, които биха довели до екологична катастрофа.транспорт на горива

Асо се интересувате от изискванията на транспортирането на горива в страната и Европа можете да се запознаете с предписанията съгласно Наредба  № 40 от 14.01.2004 г. за упражняване на такава специфична дейност. Една от фирмите гарантиращи стриктното спазване на предписанията е Дизелор.  Изберете транспорт на горива от Дизелор и се запознайте с модерните и напълно безопасни цистерни, с които се осъществява доставка до обектите на всякакъв вид горива.  Ако търсите правилния партньор, то определено в лицето на Дизелор ще откриете лоялност, коректност и гарантирано спазване на договорните срокове. А за всяка индустрия това е фактор, който показва професионално отношение към възложения ангажимент.

Всички транспортни средства, които извършват конкретна доставка на гориво са обозначени според изискванията на гореспоменатата наредба. Това е задължително условие, което показва на останалите участници в движението, че спазването на дистанция трябва да е два пъти по-голямо от това с обикновен автомобил. Освен това всяко транспортно средство подлежи на периодичен технически преглед, което на практика предотвратява евентуални повреди по време на движение и други инциденти.

Доверете се на Дизелор – фирмата, която гарантира сигурно и безопасно изпълнение на възложената работа и доставка. Квалифицирани и обучени водачи на превозните средства са напълно наясно с риска и спецификата на дейността. Затова критериите за подбор на персонал са изключително високи и само най-отговорните и добри в работата си служители имат място зад волана на транспортното средство, извършващо доставка на горива.  Освен това всяка една от цистерните разполага с проследяваща система и дори най-малкото отклонение и забавяне се отчита в диспечерския център. За професионално и безопасно транспортиране на горива търсете Дизелор.