Видове агротехнически мероприятия, които се извършват ефективно с култиватори

пружинен култиватор

Култивирането е селско стопанско мероприятие, което се извършва с помощта на теглеща машина и прикачен инвентар. Основните цели, които залагат фермерите с тази дейност е да подобрят и подготвят почвата за предстоящите сеитби. Разрохкването на земната кора дава възможност на семената да получат благоприятни условия за развитие, така се снабдява с допълнителни химични вещества и най вече кислород, които са нужни за правилното развитие на растенията. След дълбоката оран, която се извършва с мощни плугове почвата под влияние на дъжда,ветрове и други климатични промени може да стане доста твърда. В такава основа няма как да се засадят семена или готов разсад. Затова земеделските стопани използват тежката артилерия и включват култвиращата техника, с която успешно и доста ефективно раздробяват, разрохкват и заглаждат земния слой. По този начин се създават условия за засяване, което да е достатъчно благоприятно. Използването на култиватори като прикачен инвентар не се свежда единствено до съответното разораване, което може да достигне до дълбочина от 15 сантиметра. Това е високо ефективен инвентар, култиваторкойто фермерите използват и за други агротехнически мероприятия. Както всеки запознат и интересуващ се от земеделие знае без употребата на подходящите торове и пестициди е невъзможно да се опазят посевите от вредители и киселинни дъждове. Затова тяхното разнасяне съобразно културите в почвения слой е наистина значим фактор при отглеждането на всякакви видове растения, независимо дали са зърнено – житни, трайни насаждения или зеленчукови насаждения.

Култиваторите са мощен ресурс, който има изключително голямо приложение в земеделието. С този инвентар се отстраняват плевелите, извършва се така нареченото инкорпориране на остатъците от посеви и плевели, както и на съответните препарати и торове, с които се третира почвата. Разрохкването на земята, както и заравняването пък е главен момент, който осигурява на семената в легло, в което те да започнат да се развиват и да се превърнат в посеви, които да дадат много високи добиви. Засаждането и сеитбата подлежат на изключително строг контрол от страна на земеделските стопани. Това да се подготви почвата и да се засеят е наистина един от най-важните моменти в кръговрата на тази дейност. Затова правилното използване на култиватори и осъзнаването на тяхната висока ефективност е основен приоритет за българския фермер. Затова, когато предстои подмяна на старият култивиращ инвентар стопаните са особено взискателни към новите предложения на пазара. Освен високо ефективен култиватора трябва да е здрав и надежден, да подлежи на високо натоварване и да осигурява нужните обработки като спестява време.

MASS предлага на българските фермери качествени и устойчиви култиватори за слята обработка, междуредово култивиране , с огърляща функция и със секции за разпръскване и подхранване на почвата с торове и препарати за растителна защита.