Изберете сеялка според вида и размера на площите на отглежданите култури

Земеделието през последните години някак почувства, че с надеждната и ефективна техника действително стопаните могат да предложат конкурентна продукция. С употребата на инвентар, трактори и всякакви машини в помощ на фермерите определено производствените разходи са в пъти по-малко, ако сравним години, в които се налагаше много голям процент от дейностите да се извършва с ръчен труд. Използването на сеялка например за извършване на есенна или пролетна сеитба на първо място спестява страшно много време на фермера. Изключително бързо и прецизно семената се полагат на съответната дълбочина и се гарантира с помощта на машината , че всяко зрънце е там където е мястото му.48474553099-7299
Всяка една кампания е повод стопаните да се замислят дали да инвестират в сеялка или да използват алтернативни методи за задяване. Имайки предвид, че всеки фермер желае да се развива и да увеличава площите, които засява то необходимостта от качествена и надеждна сеялка определено си струва инвестицията. На пазара се предлагат и комбинирани модели сеялки, които освен, че с компютърен контрол извършват засяването имат и допълнителни приспособления с които се извършва и друго мероприятие, което подпомага процеса на засяване. При зеленчукопроизводството например сеялката първо набраздява и след това полага разсада на съответното разстояние едно от друго. Така като погледнете мече засадените площи ще визите една напълно прецизно свършена работа. Растенията изглеждат подредени като в аптека и няма милиметър разлика от разстоянието между всеки положен разсад. Иновативните системи, които са внедрени в съвременните сеялки ги правят наистина нужен инвентар, от който всеки фермер се нуждае за да извърши сеитбата, независимо от дадената култура.
Марките и видовете сеялки познати на пазара са разнообразни. Те биват такива, които са предназначени за есенна, пролетна сеитба, за зеленчуци, за трайни насаждения. Всяка кампания изисква не просто прецизност, но и рентабилно използване и засяване, което от своя страна има огромна роля за това какви ще са добивите. В зависимост от размера на обработваемите площи винаги избирайте сеялка със съответната товароносимост на семената или разсада, като това от своя страна дава отражение върху рентабилното и ефективно намаляване на разходите. А това да имате реална преценка и да можете да регулирате разходването на посадъчния материал и останалите ресурси за неговото засяване ще намали и себестойността на добивите.
Изключително надеждни и ефективни сеялки представя на българския пазар Агропът2011 – фирма сформирана от екип професионалисти с умения и опит в сектора Земеделие. Доверете се на сеитбена техника за резултати, които напълно ще ви удовлетворят. Съвременното и модерно оборудване работи вместо Вас. Задайте съответните параметри според вида на културата и регулирайте процеса на засяване единствено от кабината на теглещата машина.