Земеделието преди и сега.

05

Малко хора знаят, че сред първите особено значими пособия за обработка на земята се нареждат различните плугове. Именно плуговете са сред първите помощници на хората редом с опитомяването на впрегатните животни в Месопотамия. Свидетелства за първите плугове има още от VI хилядолетие преди Христа. Земята винаги е давала живот и препитание на човека и той винаги е имал нужда от нея. Земеделието и ловът са били единственият начин за изхранване на човечеството. Чак след като човекът има възможност да съществува физически, той би могъл да се развива и да гради каквото и да било.05

Съвременните плугове са извървели много път от времето на прединдустриалната епоха. Ако преди този вид земеделско оръдие е било трудно контролируемо и доста по-ниско ефективно днес нещата стоят по-много по-различен начин. Първите плугове са били бутани от човек, малко по късно от впрегатни животни и парни трактори, а днес е осъвременена както техниката, използвана за теглене, така и самите плугове. Именно това е пособието, което се използва, за да се подготви почвата за сеитба. Основната задача на плуговете е да направят почвата мека и рохка, а също така да извадят на повърхността ценните хранителни вещества и същевременно заравят остатъците от предишните растения и плевелите под земята, за да се ускори и загниването им.

В зависимост от типа почва и количеството обработвана земя плуговете, които се използват са различни и съответно съобразени със съответната нужда. Съвременните плугове могат да бъдат с две, три, четири, пет или шест плужни тела. Колкото повече са корпусите на един плуг, толкова по-голяма е площта, която може да се обработва на веднъж, но това означава и че тракторът, който се използва трябва да бъде по-мощен. Има значение и колко дълбока трябва да бъде оранта. В миналото, когато са се използвали коне, за да се оре земята в по-голяма дълбочина са се впрягали два коня, като се е налагало на всеки 30 минути работа да им се дават поне 10 минути почивка. За щастие днес това не се налага, но определено има какво да бъде съобразено.

Именно поради тази причина, особено ако сте начинаещ земеделец най-добре би било да се запознаете по-детайлно с всички видове плугове, за да можете да направите най-правилния и адекравен избор. Повече информация и технически характеристики за плуговете с марка Mass ще откриете на http://mass.bg/.